När en användare andas ut ångan från en e-cigarett bildas en sorts ”passiv ånga”. Ångan i sig är inte farlig men innehåller partiklar som kan orsaka irritation i luftvägarna hos andra människor som är känsliga eller har någon form av allergi.

RELATERADE INLÄGG
Varukorg