VAD GÖR JAG MED EN FÖRBRUKAD E-CIGARETT?

Metalliska delar som mekaniska moddar, förångare och tanks lämnas till någon anläggning som hanterar skrotmetall. Lösa batterier och elektroniska moddar med inbyggda lithium batterier lämnas i närmaste batteriåtervinnings låda.

VAD GÖR JAG MED EN FÖRBRUKAD E-CIGARETT? Läs mer »